bucegi-4187124_1920
International Police Association

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI

Region Karpacki

1% DLA IPA

Kluby

Istniejące kluby są odzwierciedleniem zainteresowań członków, nie tylko z naszego Regionu, stanowią pomoc w nawiązywaniu nowych kontaktów oraz w wymianie doświadczeń i informacji. Do naszych klubów należeć może każdy członek IPA, bez względu na przynależność do sekcji narodowej, grupy wojewódzkiej czy regionu. Przynależność jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna. Aby zostać członkiem określonego klubu należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną.

Klub HDK

Klub nurkowy

Klub motocyklowy

Klub strzelecki

Klub miłośników I Wojny Światowej

IPA HOUSE

1. Członkami IPA ? Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji lub Straży Granicznej oraz emeryci i renciści tych służb.
2. Członkostwo zwyczajne nabywa się w Regionie IPA po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

  Nasi przyjaciele

  IPA Nowy Targ

  Sekcja światowa IPA

  Region Wadowice

  IPA Zakopane

  Sekcja Polska IPA

  Klub Motocyklowy Knight Riders IPA Poland

  Małopolska Grupa Wojewódzka

  Region Kraków

  Nadleśnictwo Stary Sącz

  Łódzka Grupa Wojewódzka

  Region Tarnów