W dniu 10.09.2021r. w godzinach popołudniowych, w siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i jednocześnie w siedzibie naszego Regionu, odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Przed obradami członkowie Prezydium mieli okazję zwiedzić salę tradycji.

joomplu:221joomplu:222

Serdecznie dziękujemy Komendantowi Karpackiego Oddziału Straży Granicznej za udostępnienie pomieszczeń.