Władze Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

Ryszard GRABSKI

Prezes

Aleksander SZYMAŃSKI

Sekretarz

Jolanta BIBRO

Z-ca Sekretarza

Andrzej TREPKA

Skarbnik

Janusz SATKO-SKAWIŃSKI

Z-ca Skarbnika

Edward CHUDY

Członek Prezydium

Wojciech FRAŃCZAK

Członek Prezydium

Komisja rewizyjna:

Marcin WIECZOREK
Mieczysław KUBACKI
Ludomir MAŁOLEPSZY