W spotkaniu ze strony Karpackiego Oddziału SG udział wzięli – gen. bryg. SG Stanisław Laciuga – Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz mjr SG Zbigniew Tomaszek – kierownik Sekcji Informatyki i Utrzymania Systemów WŁiI.

Gości przywitał w pierwszej kolejności mjr SG Zbigniew Tomaszek – przewodniczący Regionu Karpackiego IPA, którego siedziba znajduje się w Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Mjr SG Zbigniew Tomaszek zaprezentował gościom salę tradycji i salę konferencyjno-szkoleniową KaOSG. W trakcie prezentacji sali tradycji delegacja IPA zapoznała się ze strukturą i specyfiką działania KaOSG oraz ogólną strukturą Straży Granicznej w Polsce. Następnie mjr SG Zbigniew Tomaszek wyświetlił gościom prezentację multimedialną dotyczącą struktury Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA oraz przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne jej Regiony, w szczególności Region Karpacki. Na pytania dotyczące podobieństw i różnic między Policją a Strażą Graniczą w IPA, mjr SG Zbigniew Tomaszek wyjaśnił gościom, że Straż Graniczna funkcjonuje w strukturach IPA dopiero od 20 lat (od 13 czerwca 2003r. – Decyzja Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zezwolenia funkcjonariuszom Straży Granicznej na przynależność do International Police Association – międzynarodowego Stowarzyszenia Policji) a od sierpnia 2010 roku współdziałanie IPA ze Strażą Graniczną zostało sformalizowane (Porozumienie o współdziałaniu Straży Granicznej i International Police Association (Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji) – Sekcja Polska z dnia 26 sierpnia 2010 r.).

Po prezentacji multimedialnej oraz po wymianie doświadczeń związanych z działalnością IPA i współdziałaniem z tzw. „stroną służbową” w Polsce i Anglii, goście zostali zaproszeni przez gen. bryg. SG Stanisława Laciugę do jego gabinetu. W trakcie spotkania poruszono ogólne i powszechnie znane tematy dotyczące sytuacji geopolitycznej w Europie,
jak również realizacji statutowych celów IPA. Goście podzielili się swoimi spostrzeżeniami po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zapewniając, że w sprawach wzajemnej przyjaźni i współdziałania w ramach IPA wszystko pozostaje bez zmian. Podziękowali również Komendantowi Karpackiego Oddziału SG za wsparcie i współdziałanie z IPA. Wyrazili także wdzięczność i uznanie dla Straży Granicznej za jej działania w obliczu wojny na Ukrainie i kryzysu migracyjnego, w szczególności w kontekście pomocy uchodźcom z Ukrainy. Prezydent Sekcji Angielskiej IPA zadeklarował rozwijanie dalszej współpracy w duchu idei „Servo per Amikeco”, co znaczy „Służyć poprzez Przyjaźń”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *