Wpłaty członkowskie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

  • Wpisowe – 40 zł – jednorazowo.
  • Składka roczna – 60 zł.
  • Opłata za legitymację (rocznie) – 45 zł.

Składki należy wpłacić jednorazowo w wysokości 105 PLN na poniższy nr konta podając w tytule przelewu imię, nazwisko, rok za który opłacana jest składka oraz nr legitymacji.
Nowi członkowie wpłacają jednorazowo 145 PLN podając imię, nazwisko oraz dopisek „wpisowe + składka członkowska”.
Deklarację członkowską i oświadczenie dot. danych osobowych proszę dostarczać osobiście wraz z dowodem wpłaty. Zapraszam do kancelarii nr 17 budynek nr 4 (wejście od strony Wydziału Odwodowego Reprezentacyjnego, obok Służby Zdrowia). Tel. 18 415 30 48

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION SEKCJA POLSKA
MAŁOPOLSKA GRUPA WOJEWÓDZKA
IPA KARPACKI
67 2030 0045 1110 0000 0425 6520

Uprzejmie proszę o terminowe opłacanie składek, ponieważ zgodnie ze statutem, nieopłacenie składek przez okres dłuższy niż rok powoduje utratę członkostwa.
Osobiście sugeruję, aby składki na kolejny rok płacić bezpośrednio po trzynastce.
W celu przyspieszenia procedury wydawania legitymacji i naklejek na szybę samochodu na dany rok, proszę o przesłanie dodatkowo informacji o dokonanej wpłacie na adres: biuro@ipakarpacki.pl w tytule wpisując „składka IPA”

SERVO PER AMIKECO!!!

Zbigniew Tomaszek
Przewodniczący Regionu IPA Karpacki