O godz. 10:00 pod zamkiem w Nowym Sączu zgromadziło się ok 40 osób. Przed rozpoczęciem uczestnicy otrzymali identyfikatory uczestnika oraz kamizelki odblaskowe z logo PZU i Regionu Karpackiego IPA. Kamizelki odblaskowe ufundował dyrektor Oddziału PZU Al. Wolności 11  w Nowym Sączu – Jerzy Rydwański, natomiast nadruk logo Regionu IPA ufundował i wykonał Jacek Rydwański właściciel Cepelii w Nowym Sączu. Wszystkich zgromadzonych przywitał przewodniczący Regionu Karpackiego IPA Zbigniew Tomaszek, który przekazał uczestnikom niezbędne informacje organizacyjne, przypomniał regulamin i plan wycieczki oraz poprosił o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa. W rozpoczęciu imprezy wziął udział Patron Honorowy – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – insp. dr Krzysztof Dymura. Rowerzyści ruszyli w drogę w kierunku Starego Sącza w eskorcie rowerowego patrolu Policji.

Około godz. 10:55 wszyscy uczestnicy dotarli do Starego Sącza, gdzie na terenie kąpieliska „Stawy Stary Sącz” wręczono nagrody dla największej (6-cio osobowej) rodziny i najmłodszego uczestnika, ufundowane przez Wójta Gminy Łącko. O godz. 11.00 funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu przeprowadzili pokaz ratownictwa wodnego i pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą i na lodzie. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze sprzętem ratunkowym Straży Pożarnej. Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek w postaci drożdżówek ufundowanych przez piekarnię „Tęgoborze”. Po zregenerowaniu sił, około godz. 12:00 uczestnicy ruszyli w dalszą drogę w kierunku Jazowska. W Starym Sączu do wycieczki dołączyło kilka kolejnych rodzin, które powiększyły grono uczestników.

Około godz. 13:00 uczestnicy dotarli bezpiecznie do obiektu sportowego „Orlik” w Jazowsku. Uczestników przywitali funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i Komisariatu Policji w Starym Sączu wraz z pojazdami służbowymi i sprzętem wykorzystywanym w służbie. Uczestnicy mieli możliwość wsiąść do pojazdów i dokładnie je obejrzeć. Każdy z uczestników miał również możliwość zapoznać się z bronią służbową Straży Granicznej oraz innym sprzętem wykorzystywanym w służbie. Funkcjonariusze Policji zaprezentowali bardzo ciekawy sprzęt techniki kryminalistycznej. Każde dziecko mogło wykonać odcisk swojego palca używając profesjonalnego policyjnego sprzętu. Funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji zmierzyli się z gradem pytań zadawanych przez dzieci, na które z przyjemnością wyczerpująco odpowiadali. Na boisku do piłki nożnej Policjanci przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się na drodze podczas jazdy rowerem i hulajnogą oraz podczas pieszej wędrówki do i ze szkoły. W czasie prelekcji dołączył do nas nasz kolejny Patron Honorowy – Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina. Następnie Region Karpacki IPA przeprowadził konkurs dla dzieci ze znajomości znaków drogowych. Po konkursie uczestnicy rozpoczęli rodzinny piknik. Dzięki hojności właściciela Zakładów Mięsnych „Leśniak” z Nowego Sącza nikt z uczestników nie pozostał głodny. W trakcie pikniku dołączyło do nas jeszcze kilka rodzin z gminy Łącko. Po rozstrzygnięciu konkursu ze znajomości znaków drogowych nastąpiło wręczenie dyplomów i upominków. Wręczono również nagrody dla drugiej największej rodziny biorącej udział w wycieczce. Każdy uczestnik mały i duży otrzymał upominki/gadżety ufundowane przez Patronów Honorowych – Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Burmistrza Miasta i Gminy Starego Sącza, Wójta Gminy Łącko. Około godz. 15:30 część rowerzystów udała się w drogę powrotną, natomiast rodziny z małymi dziećmi i inne osoby chętne powróciły do Nowego Sącza autobusem służbowym Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

W imieniu prezydium Regionu Karpackiego IPA, serdecznie dziękuję naszym Patronom Honorowym za okazaną pomoc i wsparcie:
– Komendantowi Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu – gen. bryg. SG Stanisławowi Laciuga – za objęcie imprezy patronatem oraz za pokaz pojazdów i sprzętu oraz transport osób i rowerów;
– Komendantowi Miejskiemu Policji w Nowym Sączu – insp. dr. Krzysztofowi Dymura – za objęcie imprezy patronatem oraz za pokaz pojazdów i sprzętu a w szczególności za eskortę rowerowego patrolu Policji na całej trasie przejazdu jak również przeprowadzenie pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się na drodze;
– Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – st. bryg. Waldemarowi Kuźma – za objęcie imprezy patronatem oraz za pokaz sprzętu ratowniczego a także za przeprowadzenie pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą i na lodzie;
– Prezydentowi Miasta Nowego Sącza – Panu Ludomirowi Handzel – za objęcie imprezy patronatem oraz za przekazanie znacznej ilości materiałów promocyjnych;
– Burmistrzowi Starego Sącza – Panu Leszkowi Lelek – za objęcie imprezy patronatem, za udostępnienie kąpieliska „Stawy Stary Sącz” oraz za przekazanie materiałów promocyjnych;
– Wójtowi Gminy Łącko – Panu Janowi Dziedzina – za objęcie imprezy patronatem, udostępnienie obiektu sportowego „Orlik” w Jazowsku, za przekazanie materiałów promocyjnych i ufundowanie nagród dla największych rodzin i najmłodszego uczestnika.

Serdeczne podziękowania dla naszych partnerów:
– Oddziałowi PZU w Nowym Sączu Al. Wolności 11 – za ufundowanie polisy ubezpieczenia uczestników wycieczki oraz za przekazanie kamizelek odblaskowych;
– „Cepelii” w Nowym Sączu Rynek 21 – za ufundowanie i wykonanie nadruków z logo IPA;
– Zakładom Mięsnym „Leśniak” z Nowego Sącza – za ufundowanie kiełbasek na grilla;
– Piekarni „Tęgoborze” – za ufundowanie drożdżówek i chleba;
– Firmie „Piwniczanka” – za ufundowanie wody mineralnej.

Serdeczne podziękowania dla naszego patrona medialnego „Sądeczanin.info”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, bez których wycieczka nie odbyłaby się. Mam nadzieję, że w przyszłym roku znów spotkamy się w miłej i przyjaznej atmosferze w duchu idei „Servo per Amikeco”, co znaczy: „Służyć poprzez Przyjaźń”.

Zbigniew Tomaszek – Przewodniczący IPA Regionu Karpackiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *