1 procent dla IPA

Przekazując 1% podatku pomożesz nam rozwijać programy promujące idee porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; prowadzić działalność charytatywną i socjalną; wspomagać rozwój wspólnot lokalnych, upowszechniać kulturę fizyczną i sport.

Podczas wypełniania formularz zeznania podatkowego na jego ostatniej stronie znajduje się sekcja związana z przekazywaniem 1%. Należy wpisać numer KRS – 0000154720. Jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska. W części K. Informacje uzupełniające, Cel szczegółowy 1% należy podać – REGION KARPACKI (NOWY SĄCZ II).