Władze wojewódzkie

Aleksander SZYMAŃSKI

Prezes

xxx xxx

Sekretarz

xxx xxx

Z-ca Sekretarza

xxx xxx

Skarbnik

xxx xxx

Z-ca Skarbnika

xxx xxx

Członek Prezydium

xxx xxx

Członek Prezydium

Komisja rewizyjna:

xxx xxx