Władze światowe

Martin Hoffmann

Prezydent Międzynarodowy

Austria

Michael Walsh

Wiceprezes i Skarbnik Ds. Finansów

Irlandia

Oliver Hoffmann

Przewodniczący Komisji Stosunków Międzynarodowych

Niemcy

Diego Trolese

Przewodniczący Komisji Zawodowej

Włochy

Christos Parginos

Przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej

Grecja

Jože Senica

Sekretarz Generalny

Słowenia

Clive Wood

Szef Administracji

Wielka Brytania

Jean-Pierre Allet

Skarbnik Socjalny

Szwajcaria